Barevná kolečka

Stáhnout PDF k tisku

Řešením šifry je poloha v okruhu 1,5 km od 31.7768200N, 35.2344994E.

Každé slovo je vytvořené ze stejných koleček (překrývající se kolečka vypadají sice jinak, ale jsou to pouze překrytá kolečka ze dvou slov). Slova tedy definují informace, v kolečkách. Ty jsou dvojího typu:

  • čárka – tři možnosti: vpravo nahoře, dole, bez čárky
  • barvy a jednoduché/zdvojené kružnice – jsou jednoznačně uspořádané (primárně podle pořadí barev duhy, sekundárně podle jednoduché/zdvojené), takže chápeme jako podmnožinu něčeho, čeho je 7x2

Jedná se tedy o mluvnické kategorie: čárky jsou rod, barvy pády a jednoduché/zdvojené kružnice číslo.

Slov je 6+4+4=14, což je počet vzorů podstatných jmen. Vzory musíme vepsat v příslušném tvaru, který odpovídá všem kombinacím pád x číslo, které jsou vyznačené. To nám jednoznačně umožní celý kris-kros popsat a v polích označených čísly čteme postupně tajenku CHRÁM SV ANNY.