Drak

Stáhnout PDF k tisku

Šifra obsahuje mezitajenku, po jejímž vyluštění si můžete vyzvednout druhou část zadání zde.

Řešením šifry je poloha v okruhu 2 km od 49.2122553N, 16.5436386E.

Text popisuje průběh aukce uměleckých děl. Struktura textu je pravidelná: licitátor vždy představí dílo včetně jeho majitele, potom dražitelé přihazují a nakonec licitátor přiklepne dílo dražiteli, který nabídl nejvyšší příhoz (jako při běžné anglické aukci).

Nyní máme dvě možnosti, co s šifrou dělat: buďto luštit poznávací část – identifikaci uměleckých děl, která evidentně popisují něco známého – nebo datovou část šifry – příhozy a jména nabízejících a dražících.

Začneme třeba poznávací částí. Umělecká díla jsou ve skutečnosti poměrně různorodé objekty pojmenované po osobách s nimi spjatými (jména osob jsou napovězena prvními písmeny). Po řadě to je Damoklův meč, Occamova břitva, Rubikova kostka, Möbiova páska, Panova flétna, Petriho miska, Kleinova láhev, Ikarův pád, Heimlichův manévr, Augiášův chlév, Mariin pokoj, Potěmkinova vesnice, Venušin pahorek.

Nyní se pustíme do analýzy datové části. Můžeme si všimnout těchto zajímavostí:

  • nabízených děl je třináct, stejně jako číslo šifry
  • množina těch, kteří přihazují, je stejná jako množina nabízejících
  • mezi přihazujícími neumíme všechny rozlišit, protože Pan P. může být pan Pan, pan Petri i pan Potěmkin
  • mezi vydražiteli je stejný počet každého nerozlišitelného jména jako mezi nabízejícími (3× pan P., všichni ostatní 1×), na konci textu licitátor říká, že nikdo neodešel s prázdnou, znamená to tedy, že každý účastník aukce jeden objekt prodal a jeden nakoupil
  • dražitelé přihazují cyklicky v abecedním pořadí, v jejich pořadí tedy není obsažena žádná informace
  • když spočítáme rozdíly mezi nabízenými částkami (příhozy), získáme mezitajenku DRUHOU TRINACTKU NALEZNETE NA ROZHLEDNE HOLEDNA

Mezitajenka nás posílá na rozhlednu Holedná. Když na rozhlednu vylezeme, všimneme si, že ve třinácti mezipatrech se nachází třináct vylepených papírů s čísly. Každý papír má dvě hlavičky ve tvaru „Šifra číslo 13[symbol rozhledny]“, kde je jeden symbol rozhledny normálně (nastojato) a druhý otočený o 90 ° po směru hodinových ručiček. Čísla na papírech jsou vždy přiřazena k jedné nebo druhé hlavičce, když si je systematicky přepíšeme, zjistíme, že u každého typu hlavičky jsou unikátní čísla 1–17.

Když se zamyslíme nad strukturou, kterou jsme právě dostali, můžeme přijít na to, že se s její pomocí dá přečíst 17písmenná tajenka z tabulky 13×13. Hlavička s rozhlednou nastojato charakterizuje osu y tabulky, hlavička s rozhlednou naležato osu x. Čísla označují pozice tajenky a jejich umístění v rámci pater rozhledny určují jejich polohu v tabulce 13×13.

Zbývají nám tedy dvě nevyřešené otázky: jak rozeznáme, který pan P. koupil co, a jak z první části šifry dostat tabulku 13×13.

V závěru textu licitátor říká, že umělecká díla přepíše na nové majitele, počínaje slečnou M. Slečna M. vydražila Occamovu břitvu. Břitva tedy již nepatří Occamovi, ale Marii, je to tedy Mariina břitva. Pan Occam zase vydražil Kleinovu láhev, je to tedy Occamova láhev. Pan Klein vydražil Petriho misku, je to tedy Kleinova miska. Všechna nová pojmenování mají právě 13 písmen! Nyní se však dostáváme k první nejednoznačnosti: pan Petri vydražil Damoklův meč, Rubikovu kostku nebo Potěmkinovu vesnici. Když zkusíme všechny možnosti, pouze možnost Petriho kostka má 13 písmen. Pokračujeme tedy Rubikem, a tak dále. Nakonec se kruh uzavře a pan Augiáš získá pokoj od slečny Marie.

Když si všechna nová pojmenování napíšeme pod sebe, dostaneme tabulku 13×13 a konečně můžeme aplikovat čísla z rozhledny k přečtení tajenky CIL STROMOVKA SOKOL.