Dřevostavba

Stáhnout PDF k tisku

K luštění je potřeba sada šestnácti pastelek, které dostaly týmy na druhém stanovišti. Můžete si je nasimulovat vystřihnutím z papíru, ale je třeba počítat s tím, že představují 3D objekty.

Také se hodí vědět, že na startu TMOU 4! byly obří hodiny s ručičkami tvořenými červenými, zelenými a modrými světly.

Kromě toho se na hře se používala TMOU 4! pomůcka a 24písmenná anglická abeceda bez Q a W. Řešením šifry je poloha v okruhu 2 km od 49.1823464N, 16.5844800E.

V šifře můžeme identifikovat různé grafické prvky: kreslené obrázky, čísla, tenké linky dvou typů a šedé plochy. Obrázkům lze vždy přiřadit dvou až tříprvkovou podmnožinu barev červená, žlutá, zelená, modrá. Tenké linky připomínají špičky a konce pastelek – zkusíme tedy přiložit pastelky, které jsme dostali na druhém stanovišti, a zjistíme, že sem délkou i počtem pasují. Obrázky se vyskytují vždy na průsečíku tolika pastelek, kolik barev určuje daný obrázek. Čísla 1–5 se vyskytují na průsečíku čtyř pastelek, zde tedy budeme chtít přečíst tajenku pomocí barevných permutací.Musíme tedy pastelky na papír naskládat tak, aby bylo splněno, že na každém obrázku jsou všechny jeho barvy a na každém čísle jsou čtyři různé barvy. Nejdřív tedy řešíme logickou úlohu, jak obarvit jednotlivé půdorysy pastelek. Poté, co se nám to povede, přichází druhá logická úloha, a to jak pastelky poskládat na sebe. Které pastelky jsou v nejnižší vrstvě, nám napovídají šedé plochy. Další vrstvy lze postavit jediným způsobem, aby dřevostavba stála (všechny pastelky jsou vodorovně s podkladem, neklátí se a nelevitují). Poté už můžeme z permutací barev na číslech 1–5 přečíst od horní vrstvy dolů tajenku ZIVLY, což je název nedaleké sochy.

Obrázky jsou: modrá/zelená/čer­vená ručička (odkaz na šifru 1 ORLOJ), červený/zelený panáček na semaforu pro chodce, žlutá/červená krata ve fotbale, blue/red pill z Matrixu, modrá/zelená chobotnice z II. patra, zelená/žlutá cuketa, červená/žlutá/ze­lená paprika.