Howard

Stáhnout PDF k tisku

Řešením šifry je poloha v okruhu 1,5 km od 49.2711608N, 16.5962442E.

Šifra obsahuje 12 vět o 2 až 7 slovech. Text je poměrně zvláštní: na češtinu např. vysoká frekvence písmene W nebo nízká frekvence písmene E. Čistá analýza textu však moc nepomáhá.

Naštěstí nám šifra hned v první větě říká, co máme udělat: vyplnit display buzolami. Když spojíme schematicky zapsaná písmena anglického a českého kompasu tak, že překryjeme jejich společné písmeno S (south/sever), získáme schéma sedmisegmentového displeje. Každé slovo obsahuje právě jedno písmeno z této množiny (EJNSVWZ), tedy každá věta kóduje jedno písmeno v sedmisegmentovém displeji. Přečteme tajenku NADSVFRANTOU, která vede na nedaleký vrchol.