Kapitalismus

Stáhnout PDF k tisku

Na hře se používala TMOU 4! pomůcka a 24písmenná anglická abeceda bez Q a W. Řešením šifry je poloha v okruhu 2 km od 49.1803381N, 16.5915986E.

Dílky pojmenujeme podle popisků. Délka dílků v centimetrech nám napovídá délku požadovaného slova, sloupec „Majetek“ v prvním pádě, sloupec „Majitele“ ve druhém pádě. Šedé svislé linky v druhém sloupci napovídají délku slova v prvním pádě (chybí když jsou překryty černou linkou). Slova z obou sloupců spárujeme tak, aby z nich vznikla delší slova, například beet-hoven nebo roma-dur. Tato vzniklá slova naskládáme na druhý papír (např. Beethoven je skladatel, romadur sýr), přičemž vlnovky a rovné čáry nám napovídají, kde mají slova být na ose x. Vznikne křížovka, která má jediný souvislý svislý sloupec. V něm přečteme tajenku PAINTBALL PARK.