Kepler

Stáhnout PDF k tisku

Řešením šifry je poloha v okruhu 1,5 km od 49.2650611N, 16.5881767E.

Na prvním listu šifry jsou čtyři identické sady čtyř trojúhelníků. Trojúhelníky vystříháme a přikládáním k sobě zjistíme, že čtyři trojúhelníky jedné sady jdou poskládat tak, že vznikne jeden větší trojúhelník. Pravidlo přikládání je takové, že k sobě přiložíme dvě osobnosti, které mají společnou vlastnost (např. povolání: Kahlo-Magritte, Akvinský-Bradwardine, Erben-Anderssen; po obvodu zůstanou nespárovatelní Gutenberg, Kepler, Křesinova, Bering, Clooney, Washington, Haydn, Comaneciová). Takové způsoby, jak lze z jedné sady poskládat velký trojúhelník, jsou čtyři, a každý se řídí jiným pravidlem – povolání, národnost, křestní jméno a přibližná doba života. Z každého způsobu vznikne jiný trojúhelník, který má stejné poměry stran jako jeden ze čtyř malých. Ze čtyř sad tedy složíme čtyři různé velké trojúhelníky.

Na druhém listu šifry jsou na okrajích čáry s příjmeními, které se podobají těm na trojúhelnících. Přiložíme k nim velké trojúhelníky podle jejich pravidla (např. u trojúhelníku s povoláními: Křesinova-Schwarzenberg, Bering-Kolumbus). Vrcholy velkých trojúhelníků v ploše padnou na čtyři hvězdy a puntíky se objeví pod středy stran malých trojúhelníků, čímž se nám umístění velkých trojúhelníků na druhý list potvrzuje.

Nyní si vypíšeme informace, které nám říkají elipsy – jsou to nové množiny vlastností osobností a přes hvězdu spojení s jedním z tvarů trojúhelníků. Např. trojúhelník vlevo nahoře skrze svou elipsu nese informace: 19. století, Božena, spisovatel(ka), česká národnost. Z těchto informací už je jednoduché vytvořit nové příjmení: Němcová. Obdobně to uděláme u zbylých velkých trojúhelníků a dostaneme Masaryk, Chaplin, Zellweger.

Tato čtyři příjmení dopíšeme do třetího listu šifry a už jen zbývá přečíst z diagramu tajenku: čteme šedě označená písmenka z příjmení (masaryK) a poté průchod diagramem, kde odpovídáme na otázky o dané osobnosti (má Masaryk svou ulici v Brně? ano (D), je Masaryk žena? ne (E), je Masaryk na nějaké české bankovce? ano (S), má Masaryk knír? ano (E), atd.). Přečteme tajenku KDESEHAZITEZKYMIKOULEMI a jdeme na nedaleké pétanquové hřiště v Mokré Hoře.