Pohár

Stáhnout PDF k tisku

První list šifry byl vytištěn na formátu A3, druhý A4.

Řešením šifry je poloha v okruhu 2 km od 49.1962414N, 16.5637231E.

Šifra má dvě části, řadu obrázků a schéma s nádobami, písmeny, slony a kohoutky. Sloni a kohoutky jsou i mezi obrázky. Když pojmenujeme obrázky, vidíme, že kromě slonů a kohoutků jejich fonetické přepisy obsahují právě jednu slabikotvornou souhlásku L nebo R, před kterou se ve slabice nachází jedno z písmen {G,D,K,P,Z,B,V} na nádobách. L a R může znamenat levý a pravý. I sloni a kohoutky jsou na obrázcích leví a praví.

Pojmenování obrázků: kohoutek R, DRtinová, hajZL, baVLna, slon R, kohoutek L, priGL, kohoutek L, baGR, kaPR, haDR, liDL, ePL, boBR, slon L, cuKR, BRno, slon L, VLk, slon L, kohoutek R, štrúDL, pajZL, PRsten, PLži, BRzda, slon R, VLna, slon R, KRb, haBR, slon R, kohoutek L, vajGL, tyGR, PRvočísla, KRk, kandeláBR, poKR, VLtava, slon R, oBR, slon L.

Je to nějaký návod, co ve schématu provést. Schéma je na papíru A3, ačkoli na něm není zase tolik detailů. Zkusíme si změřit nádoby. Zjistíme, že mají celočíselné ‚objemy‘ (tedy plochy v cm²): 30(G), 24(D), 16(K), 25(P), 9(Z), 15(B), 20(V). Můžeme tedy přelévat a dostávat někde celočíselné objemy, které budeme číst jako písmena. Nejlépe ve spodní neoznačené nádrži, která má objem 26, což myšlenku potvrzuje. Zbývá to správně provést.

Levým a pravým kohoutkem napouštíme vodu, dokud nenaplníme odpovídající nádobu G nebo D. Když máme v návodu písmeno nádoby s L, tak zatáhneme za levý provaz. Tím přeléváme vodu do nádoby vlevo pod ní – opět kolik to jde, abychom nepřelili. Například liDL znamená přelévat z D doleva do P. Analogicky při R zatáhneme za pravý provaz nádoby. Levý a pravý slon vypijí obsah dolní nádrže a zapíší si k sobě odpovídající písmeno.

Levý slon tak přečte KOTA a pravý IMTAZ (případně ATOK a ZATMI). Uvědomíme si, že sloni jsou k sobě čelem, tudíž pokud si zapisují písmena stejně, tak pro nás to bude mít jeden pozpátku. Otočíme IMTAZ a máme celou tajenku KOTA ZATMI.