Proces

Stáhnout PDF k tisku

Na hře se používala TMOU 4! pomůcka a 24písmenná anglická abeceda bez Q a W. Řešením šifry je podstatné jméno v prvním pádě.

Šifra se skládá z 29 slov psaných svisle (směrem nahoru i dolů) a mezi nimi v mezerách napsaných písmen HESLO a šesti otazníků. Jedná se tedy o nějaký proces, slova definují nějaké transformace a písmena stavy. Všimneme si, že v logu v hlavičce šifry je kostka místo čtverce – v šifře budeme tedy muset nějak pracovat s kostkou.

Zjistíme, že každé slovo se váže k jedné ze 4 základních barev. Když si slova vypíšeme, zjistíme, že jich je 12 různých, a to 3 ke každé barvě. Také si všimneme, že první a poslední písmena nejsou příliš různorodá – když to přepočítáme, zjistíme, že je to pouze 8 různých písmen (A, C, E, K, N, R, S, V), a dokonce je každé zastoupené právě třikrát. Tyto počty už by nás měly navést ke spojitosti s kostkou – krychle má 12 hran a 8 vrcholů, slova tedy můžeme napsat na hrany a krychli podle pravidel slovního fotbalu zkonstruovat.*

Když pak hrany obarvíme, zjistíme, že každá stěna se dotýká čtyř různých barev, a dokonce má každá unikátní cyklus těchto čtyř barev. Každá z 6 stěn tedy umí kódovat 4 různá písmena podle toho, kde cyklus začneme číst. Nastavíme si tedy kostku na písmeno H, kterým tajenka začíná (třeba tak, abychom barvy četli od „dvanáctky“ podle směru hodinových ručiček), a kostku převalíme přes hranu „safír“, která leží na podložce. Nyní máme nahoře jinou stěnu, která při přečtení ve stejném směru dá písmeno Y. Tímto způsobem valíme kostku po podložce (že to děláme správně se nám potvrzuje jednak písmeny ESLO, za druhé slovy, které vždy leží na podložce a za třetí tím, že neustále kostku valíme pouze ve dvou směrech). Na místech s otazníky přečteme heslo PETNIK.

*Existují dvě chirální varianty, které lze zkonstruovat, ale je jedno, kterou zvolíme. V jednom případě bude valení fungovat tak, jak bylo popsáno, ve druhém bude hrana „safír“ u stěny s písmenem H, a když kostku „přes“ tuto hranu otočíme v ruce, dostaneme opět Y. Tento princip je tedy „prostorově zrcadlový“, ale vychází z něj stejná písmena.