Šifřička A

Stáhnout PDF k tisku

Šifra byla součástí sady 12 startovních šifer. Na hře se používala TMOU 4! pomůcka a 24písmenná anglická abeceda bez Q a W. Řešením je heslo.

Texty přeformulujeme tak, aby délkami slov vycházely do políček a zároveň předepsanou přesmyčkou utvořily název ulice nebo náměstí v centru Brna. Čteme tučně orámovaná písmena v pořadí daném v obdélníku (ten je miniaturou startovní mapy): PSYCHROMETR.