Šifřička H

Stáhnout PDF k tisku

Šifra byla součástí sady 12 startovních šifer. Na hře se používala TMOU 4! pomůcka a 24písmenná anglická abeceda bez Q a W. Řešením je heslo.

Všimneme si, že takto obarvené koláče se dají najít v barevné části TMOU 4! pomůcky, když si ji otočíme o 90° doleva. Pospojujeme body a z psacího písma přečteme heslo HOMOSEXUAL.