Šifřička K

Stáhnout PDF k tisku

Šifra byla součástí sady 12 startovních šifer. Na hře se používala TMOU 4! pomůcka a 24písmenná anglická abeceda bez Q a W. Řešením je heslo.

Valíme hrací kostku tak, že stěnu odpovídající mezivýsledku otáčíme nahoru, a zakreslujeme její dráhu (černá kreslí, šedá nekreslí). Přečteme sedmisegmentovým písmem HASTRMAN.