Šifřička L

Stáhnout PDF k tisku

Šifra byla součástí sady 12 startovních šifer. Na hře se používala TMOU 4! pomůcka a 24písmenná anglická abeceda bez Q a W. Řešením je heslo.

Sečteme čísla tramvajových linek, které zastavují na dané zastávce, a součet převedeme na písmena. Přečteme DISHARMONIE.