Skoro

Stáhnout PDF k tisku

Šifra se tiskne oboustranně.

Řešením šifry je poloha v okruhu 1,5 km od 49.2463456N, 16.6120583E.

Šifru rozstříháme na tři díly – říkejme jim vnitřní kotouč, vnější kotouč a rámec. Rámec obsahuje uspořádanou 24písmennou abecedu s pravidelnými rozestupy po obvodu. Ve vnějším kotouči se (na obou stranách papíru) nachází 24 slovních výrazů tvaru „skoro jako X“, na vnitřním kotouči zase 24krát „ale Y“. To navádí k tomu, abychom je spárovali – spárujeme tedy „skoro jako X“ s „ale Y“ tak, aby spojení dávalo smysl a dalo se na něj jednoznačně, jednoslovně odpovědět. Délka této odpovědi má navíc takový počet písmen, jaký je počet slov v celém spojení „skoro jako X ale Y“. A dokonce zjistíme, že odpovědi mají unikátní první písmena TMOU abecedy.

Natočíme kotouče vůči rámci tak, aby pod sebou byly první písmeno odpovědi, „skoro jako X“ a „ale Y“ (např. L(achtan); skoro jako tuleň; ale s ušními boltci). To, co získáme, je poloha semaforového praporu, který je připevněný ke vnějšímu kotouči, a poloha díry po praporu, který je součástí vnitřního kotouče. Přečteme-li prapory ve standardní orientaci papíru (okolí), máme písmeno, a nápis na praporu říká „jděte na“, pokračujeme tedy natočením kotoučů pod toto písmeno. Tímto způsobem se po několika krocích zacyklíme, aniž bychom prošli celou abecedu. Musíme tedy zkusit všechna písmena a nakreslit si diagram toho, které kam odkazuje. Zjistíme, že jsou zde dva cykly: 14písmenný a 10písmenný, které však nedávají nic smysluplného (jak by také mohly, když obsahují všech 24 písmen právě jednou).

To, co jsme zatím nepoužili, jsou tučná slova ve spojeních – v každém spojení je právě jedno. Jelikož počet slov ve spojení odpovídá počtu písmen v odpovědi, vybereme písmenko z odpovědi na zvýrazněné pozici. V pořadí cyklů přečteme tato nová písmena a dostaneme SKOROJAKFUTSAL a ALENATRÁVĚ. V duchu šifry odpovíme „Fotbal“ a jdeme k fotbalovému hřišti v Soběšicích.