Strojopis

Stáhnout PDF k tisku

Na hře se používala TMOU 4! pomůcka a 24písmenná anglická abeceda bez Q a W. Řešením šifry je poloha v okruhu 2 km od 49.1426881N, 16.5240847E.

Máme 25 řádků o 25 písmenech, čtyři řádky jsou podbarveny čtyřmi základními barvami. Na řádcích si můžeme všimnout fragmentů nějakého textu (JSEM, DOPIS, …) a taky častého výskytu písmene X, které se často vyskytuje v řádcích symetricky nebo vícekrát vedle sebe. Některé řádky jsou identické. Vypadá to trochu jako nějaká grafika, zkusíme tedy jednotlivé řádky přepsat do čtverce 5×5. Každý řádek lze v rastru přečíst jako „had“ a obsahuje nějaký začátek textu JSEM DO PISMENE ZKROUCENY HAD, přičemž zbylé prázdné pozice jsou vyplněny písmeny X. Tento had, jak sám říká, zároveň graficky kreslí nějaké písmeno.Po tomto kroku máme 25 grafických písmen. Uděláme tedy znovu totéž, vepíšeme je do velkého čtverce 5×5 a hledáme v nich hada. Tentokrát přečteme jiný text – BARVY RIKAJI JAK LEZU PRISTE. Tento had kreslí písmeno K (stejně, jako je kreslil v prvním kroku) a zároveň prochází přes všechny čtyři barvy v pořadí zelená, modrá, červená, žlutá – tato permutace odpovídá písmenu R. Podle mezitajenky nám barvy říkají, jak had leze příště, využijeme tedy to, že z prvního kroku umíme R nakreslit a ve velkém čtverci přečteme jinou permutaci barev – žlutá, zelená, červená, modrá (I). Takto pokračujeme a přečteme tajenku KRIZ U STAJE (E neprojde přes žádnou barvu a ukončuje tajenku).