Sushi

Stáhnout PDF k tisku

Řešením šifry je poloha v městské části Brno-Juliánov.

Šifra se skládá ze šesti mřížek 3×3, v nichž jsou mezi čtveřicemi koleček dvojciferná čísla z intervalu 10 až 30. Pod nimi jsou jakési přerušované čáry se symbolem popisovače, což bude pravděpodobně druhý krok grafického vykreslení tajenky.

Čísla v zadání naznačují, že budeme pracovat s čísly – nejspíš musíme nějaká vepsat do koleček. A nejspíš si musíme nějaké pravidlo domyslet, a to poměrně silné, protože jinak nám čtyři čísla obsah devíti koleček jednoznačně určí stěží. Čím jsou zajímavá čísla 10 až 30? Ve spojení s devíti kolečky a s tím, že hledáme další pravidlo, nás může napadnout, že to jsou součty čtveřic různých čísel 1 až 9. Doplňujeme tedy čísla 1 až 9 tak, aby dvojciferná čísla byly součty čtyř doplněných čísel kolem nich. Je to netriviální úloha, ale jde to. Komu to šlo špatně, tomu pomohli orgové doplňující správná čísla na vámi vybrané posice.

Po doplnění čísel je zapotřebí přijít na způsob, jak aplikovat přerušovanou čáru. Průzkumem čar zjistíme, že je dole osm pravidelných úseků, z nichž jsou vždy některé vyznačeny černě. Osm úseků existuje mezi devíti body, které jsou nebo nejsou spojené. Tuto informaci přeneseme na mřížku, spojíme očíslované body a čteme graficky vykreslená písmena: U TESCA.