Těžká

Stáhnout PDF k tisku

Na hře se používala TMOU 4! pomůcka a 24písmenná anglická abeceda bez Q a W. Řešením šifry je podstatné jméno v prvním pádě.

V šifře můžeme identifikovat dvě stejně dlouhé sekvence písmen/mezer, kde první sekvence je označena číslem 2 a druhá číslem 20. Můžeme si všimnout, že první sekvence se skládá pouze z písmen A–K a druhá z písmen L–Z. Na začátku lze z tučných písmen přečíst KUTAL a šipky jakoby nám napovídaly, že máme s něčím kutálet.

Napadne nás, že 2 a 20 by mohly být mince. Skutečně, dvoukoruna má tvar 11úhelníku a dvacetikoruna 13úhelníku. Popíšeme tedy strany (fajnšmekři vrcholy) dvoukoruny písmeny A–K a dvacetikoruny L–Z, zorientujeme proti sobě písmena K a L (jak nám napovídá první dvojice) a „naučíme se“ mince střídavě kutálet podle šipek. Kutálíme tedy vždy mincí, která má v dalším kroku mezeru.

Do mezer dopíšeme písmena a přečteme: KUTALITE FAMOZNE NEPRESTAVEJTE A MALUJTE KONEM PCNXFZTIVPEVHS

Mezitajenka nám říká, že máme nepřestávat a malovat koněm – konec tajenky, který nedává smysl, tedy namalujeme dvacetikorunou, na které je vyobrazen sv. Václav na koni. Dráha dvacetikoruny nám vykreslí obrázek, který pojmenujeme KRIZE, TROJLISTEK či případně JETEL (systém přijímal všechny možnosti).