Země příběhů

Stáhnout PDF k tisku

Na hře se používala TMOU 4! pomůcka a 24písmenná anglická abeceda bez Q a W. Řešením šifry je podstatné jméno v prvním pádě.

Mřížka písmen svým tvarem připomíná Českou republiku. Najdeme v ní „hady“ s názvy vrcholů v České republice. Písmena navazují vždy vodorovně nebo svisle, nepřekrývají se. Po vyškrtání dvanácti vrcholů nám zůstane dvanáct nevyškrtaných písmen, které však při přečtení po řádcích nedávají smysl, ale mají pěkná písmena, ze kterých by se mohla číst tajenka.

Uvědomíme si, že máme dvanáct názvů vrcholů a dvanáct písmen+míst v ČR, dají se tedy podle jejich polohy v ČR spárovat. Písmena seřadíme jedním ze dvou způsobů: buďto seřadíme vrcholy podle nadmořské výšky vzestupně, nebo si všimneme, že všichni hadi tvoří jednoho dlouhého hada, a v tomto pořadí je přečteme. Vyjde heslo KOMPARZISTKA.